Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ПОКАЗНИКИ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН ПРО - І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ В МІТОХОНДРІЯХ СЕРЦЯ СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНИКІВ І МОДУЛЯТОРА СИНТЕЗУ УБІХІНОНУ

ПОКАЗНИКИ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН ПРО - І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ В МІТОХОНДРІЯХ СЕРЦЯ СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНИКІВ І МОДУЛЯТОРА СИНТЕЗУ УБІХІНОНУ

Г. С. Андрєєва 2, О. Б.Кучменко1,2, Д. М. Петухов 1
1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
2Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Біоенергетичні процеси відіграють основну роль в регуляції функціональної активності міокарда. Їх порушення можуть відігравати ключову роль у виникненні та прогресуванні захворювань серцево-судинної системи, а також при старінні. Убіхінон, кофермент Q (СоQ) є жиророзчинним ендогенно синтезованим антиоксидантом і виконує центральну роль в біоенергетичних процесах в клітині як транспортер електронів в ланцюзі транспорту електронів в мітохондріях, а також в регуляції функціонального стану мітохондріальної пори (МП) перехідної проникності, що залучена до механізмів апоптозу. Біосинтез СоQ є багатостадійним процесом, який може порушуватись як за різних патологій, так і у здоровому організмі в результаті нераціонального харчування, дефіциту вітамінів, а також при старінні. Для забезпечення організму СоQ необхідне додаткове введення його у вигляді лікарських препаратів, що може призводити до пригнічення його ендогенного синтезу. Метою роботи було дослідження дії попередників - параоксибензойної кислоти (попередника синтезу бензохінонового ядра), метіоніна (донора метильних груп) і модулятора біосинтезу СоQ – вітаміну Е на біоенергетичні процеси та інтенсивність процесів вільнорадикального окислення в мітохондріях серця старих щурів. В дослідах використовували дорослих щурів-самців масою 200 – 250 г віком 6 -7 місяців та старих щурів-самців масою 350-450 г віком 24 місяця. Біологічно активні сполуки (БАС) тваринам вводили протягом 10 днів перорально.

Вміст СоQ та вітаміну Е в мітохондріях серця старих щурів при введенні їм БАС зростає в 1,5 і 1,8 рази відповідно порівняно з контрольними старими тваринами та є вищим за показники у дорослих тварин. Після введення попередників та модулятора біосинтезу СоQ у старих тварин нормалізується функціональна активність ферментних комплексів ланцюга транспорту електронів, а саме  NADH-CoQ-оксидоредуктазного, сукцинат-CoQ-оксидоредуктазного та цитохромоксидазного, що свідчить про покращення процесів дихання в тканинах серця. У контрольних старих щурів спостерігається накопичення продуктів переокислення ліпідів (дієнових кон’югатів і ТБК-позитивних продуктів) і білків порівняно з дорослими тваринами. Після введення комплексу БАС відбувається значне зниження вмісту вказаних продуктів вільнорадикального окислення ліпідів і білків.

Таким чином, отримані результати можуть слугувати основою для розробки лікарських засобів метаболічного типу, які можуть успішно застосовуватися в медичній практиці з метою профілактики та лікування серцевих захворювань, в тому числі і при старінні.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 41 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ПОКАЗНИКИ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН ПРО - І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ В МІТОХОНДРІЯХ СЕРЦЯ СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНИКІВ І МОДУЛЯТОРА СИНТЕЗУ УБІХІНОНУ