Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ДИНАМІКА ПОРУШЕНЬ СНУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛАТОНІНУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ДИНАМІКА ПОРУШЕНЬ СНУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛАТОНІНУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

О. В. Бондаренко
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

Встановлено, що мелатоніну належить важлива роль не тільки в регуляції циркадіанних ритмів сну, але  і в регуляції добових ритмів артеріального  тиску (АТ). З цього приводу застосування мелатоніну в якості антигіпертензивного засобу є темою значної кількості клініко-експериментальних досліджень останніх років, особливо у хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу (ГХ) із супутніми порушеннями сну.

Мета. З’ясувати динаміку порушень сну при застосуванні мелатоніну у хворих похилого віку на ГХ ІІ стадії з 1-м ступенем артеріальної гіпертензії (АГ) залежно від його антигіпертензивної ефективності.

Матеріали і методи. Обстежено 23 хворих на ГХ ІІ стадії з 1-м  ступенем АГ 60-74 років. Наявність  порушень сну, діагностували  у відповідності до рекомендацій Американської психіатричної асоціації (2000 р.) та Американської академії медицини сну (2004 р.). Добове моніторування АТ проводили за допомогою апарата АВРМ-04 (Угорщина) за стандартними методиками з наступним розрахунком середньодобових показників. Критерієм достатнього антигіпертензивного ефекту вважали зниження показника середньодобового середнього АТ на 5 мм рт. ст або більше.

Терапія мелатоніном („Віта-мелатонін”, Київський вітамінний завод) призначалась перші 14 діб в дозі 1,5 мг о 21.00, наступні 14 діб - по 3 мг о 21.00. По закінченню лікування кожною дозою  проводили повторне  обстеження. На наступному етапі  всі хворі, які отримували мелатонін, були перерозподілені в дві підгрупи в залежності від ефективності лікування.

Результати. При застосуванні мелатоніну у дозі 3 мг/добу зниження АТ відбулось у 13 з 23 хворих (56,5%), а у 8 з 23 пацієнтів (34,7%) ефективною була доза мелатоніну 1,5 мг/добу. Через 2 тижні застосування мелатоніну в дозі 1,5 мг вірогідно зменшились середньодобові, середньоденні та середньонічні показники АТ. Підвищення дози мелатоніну до 3 мг сприяло їх додатковому зниженню; зменшилась величина ранкового підйому систолічного АТ на  (15,6±5,0) мм рт. ст. і швидкість ранкового підйому систолічного та діастолічного АТ на (3,3±1,4) та (2,2±1,2) мм рт. ст. /год, відповідно.

Враховуючи те, що при застосуванні мелатоніну у 65 % хворих покращився сон, а у 56,5 % пацієнтів відбулось суттєве зниження АТ, можна було очікувати, що ці ефекти пов’язані між собою. До лікування хворі обох підгруп мали однакові порушення сну. При застосуванні мелатоніну у хворих, в яких відбулось зниження АТ, виявлено більш значний сприятливий вплив на сон, що особливо стосується дози 3 мг, яка суттєво зменшила всі прояви порушеного сну. Проведений кореляційний аналіз виявив прямий зв'язок між покращенням сну та зниженням АТ при застосуванні мелатоніну (r = 0,52, p < 0,05).

Висновки. Таким чином, покращення сну під впливом мелатоніну певною мірою сприяло зниженню АТ  у хворих похилого віку з 1-м ступенем артеріальної гіпертензії.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 23 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ДИНАМІКА ПОРУШЕНЬ СНУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛАТОНІНУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ