Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ЗНАЧЕННЯ СТАНУ КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ШКІРІ ДЛЯ ОЦІНКИ ШЛУНКОВОГО КРОВОТОКУ

ЗНАЧЕННЯ СТАНУ КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ШКІРІ ДЛЯ ОЦІНКИ ШЛУНКОВОГО КРОВОТОКУ

Ю. В. Гавалко1, О. М. Гриб1, О. С. Багрій2
1ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ,
2Київська міська клінічна лікарня №8
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Роботи багатьох авторів, а також наші попередні дослідження показали вікове зниження кровотоку в слизовій оболонці шлунка (СОШ). Разом з тим, з віком спостерігається зниження мікроциркуляції в шкірі, м’язах, легенях та нирках, що підтверджує універсальність порушення мікроциркуляції в процесі старіння організму.
Враховуючи це нами поставлена мета: оцінити стан мікроциркуляції в шкірі та слизовій оболонці ротової порожнини (СОРП) з метою визначення взаємозв’язків її зміни зі станом кровотоку в СОШ.
Контингент і методи: Нами обстежено 5 практично здорових осіб віком 18-34 роки, 12 осіб віком 60-74 роки з фізіологічним типом старіння, крім того для порівняння взята група із 8 осіб віком 60-74 роки з атрофічними змінами в СОШ. Всім обстеженим проводилась фіброезофагогастродуоденоскопія з визначенням стану кровотоку методом лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) в СОШ, а також взяттям біоптатів для морфологічного дослідження (на основі якої підтверджувались чи виключались атрофічні зміни СОШ). Також ЛДФ оцінювався стан кровотоку в СОРП (правій та лівій щоці (ПЩ, ЛЩ), кінчику язика (КЯ), верхній та нижній губі (ВГ, НГ)) та шкірі, з оцінкою ендотеліальної функції шляхом проведення проби з постішемічною гіперемією (вихідний рівень (ВР), кровотік на піку гіперемії (ПГ) та тривалість гіперемії (ТГ)). Статистична обробка проводилась з визначенням медіан та міжквартильних інтервалів, достовірність різниці оцінювалась методом Крамара-Уелча.
Результати: Виявлено зниження рівня кровотоку в СОРП у здорових людей похилого віку (ПЩ – 10,92 (7,6-18,5); ЛЩ – 12,95 (9,6-18,9); КЯ – 24,67 (12,2-26,9); ВГ – 20,4 (16,8-24,8); НГ – 19,5 (16,3-23,9) мл/хв/100 г тканини) порівняно з молодими (ПЩ – 37,05 (31,9-42,1); ЛЩ – 34,85 (33,3-36,4); КЯ – 36,65 (33,8-39,5); ВГ – 27,4 (25,5-29,3); НГ – 44,7 (42,8-46,6) мл/хв/100 г тканини). Поряд з цим, кровотік в СОРП в людей з атрофічними змінами СОШ був дещо вищий ніж в здорових похилих людей (ПЩ – 16 (12,7-21,5); ЛЩ – 15,6 (13,9-21,4); КЯ – 21,3 (17,9-31,2); ВГ – 23,7 (18,4-27,3); НГ – 23,6 (17,0-30,6) мл/хв/100 г тканини), однак достовірно не відрізнявся.
Оцінюючи показники шкірного кровотоку виявлено, що у молодих людей показники шкірного кровотоку (ВР – 1,3 (1,0-1,3) мл/хв/100 г тканини; ПГ – 5,33 (5,1-6,5) мл/хв/100 г тканини; ТГ – 150 (135-159) с) достовірно не відрізнялись від здорових людей похилого віку (ВР – 1,15 (0,9-1,4) мл/хв/100 г тканини; ПГ – 5,31 (4,3-6,5) мл/хв/100 г тканини; ТГ – 148 (130-167) с), а у людей з атрофією СОШ вони були достовірно нижчими (ВР – 0,9 (0,8-1,0) мл/хв/100 г тканини; ПГ – 4,79 (2,8-5,1) мл/хв/100 г тканини; ТГ – 127 (68-144) с).
Кровотік в СОШ тіла шлунка у здорових людей молодого віку (49 (41,7-58,9) мл/хв/100 г тканини) був достовірно вищий ніж у здорових похилих людей (27 (17,3-31,3) мл/хв/100 г тканини), який в свою чергу вищий порівняно з людьми з атрофією СОШ (10,05 (4,6-13,7) мл/хв/100 г тканини). Кровотік в антральному відділі достовірно не відрізнявся (молоді – 34,2 (29,6-35,0); похилі здорові – 23,2 (21,4-30,1); з атрофією СОШ – 28,7 (19,9-33,9) мл/хв/100 г тканини), при чому при атрофії СОШ спостерігалось деяке зростання кровотоку в антральному відділі.
Висновок: Таким чином, за попередніми даними, мікроциркуляція в шкірі при фізіологічному старінні та при атрофічному гастриті в більшій мірі відображає стан кровотоку в СОШ тіла шлунка, а мікроциркуляція СОРП – антрального відділу. Ці результати можуть стати основою для розробки неінвазивного методу оцінки стану шлункового кровотоку.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 23 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ЗНАЧЕННЯ СТАНУ КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ШКІРІ ДЛЯ ОЦІНКИ ШЛУНКОВОГО КРОВОТОКУ