Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | КОНВЕРСІЯ ПОКАЗНИКІВ КОГНІТИВНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ТРЬОХРІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

КОНВЕРСІЯ ПОКАЗНИКІВ КОГНІТИВНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ТРЬОХРІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

О. В. Демченко
ДУ “Інститут геронтології НАМН України”, Київ

Синдром помірних когнітивних порушень (ПКП) розглядається як проміжний стан між віковими змінами центральної нервової системи і клінічною деменцією. У осіб старших 65 років розповсюдженість синдрому ПКП складає від 11 до 17%.  Захворюваність хворобою Альцгеймера у хворих з синдромом ПКП становить 10 - 15% в рік.
Мета роботи: провести аналіз показників експериментально-психологічних тестів першого етапу дослідження у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію (ГДЕ), які перейшли в групу дементних та тих, що залишились на рівні синдрому ПКП через три роки.
Обстежувані і методи: Хворі на ГДЕ з синдромом ПКП – 65 чоловік. Для оцінки когнітивних функцій були використані методики: тест MMSE (mini mental state examination – міні тест ментального обстеження), таблиці Шульте, тести на запам’ятовування 8 чисел та 10 слів, субтест кодування, Шкала пам’яті Векслера переглянута – WMS-R (Wechsler Memory Scale – Revised), яка складається із серії субтестів.
Загальний бал тесту MMSE в обох групах на першому етапі достовірно не відрізнявся. В групі, яка залишилась на рівні синдрому ПКП він становив (26,2±0,20) бала, в групі із діагностованим через три роки синдромом деменції – (25,7±0,22) бали. Показники субтестів тесту MMSE не мали достовірних відмінностей на етапі скринінгу.
Показники тестів 10 слів, СЦС, шкали WMS-R достовірно відрізнялись на першому етапі дослідження. В групі, в якій встановлено нижчі значення по даним тестам на протягом наступних трьох років встановлено конверсію синдрому ПКП в деменцію.
Визначено, що хворі які перейшли з групи ПКП в групу дементних мають нижчу максимальну репродукцію  10 слів (р<0,001) (тест 10 слів) і символів (р<0,02) (субтест кодування).
Шкала WMS-R є також інформативним інструментом для виявлення хворих у яких  з найбільшою долею імовірності в найближчі роки розвинеться синдром деменції. Значення субтестів, які переважно визначають рівень уваги не відрізнялись, на відміну від показників субтестів на короткотривалу та довготривалу пам'ять. В групі хворих, в якій розвинувся синдром деменції були достовірно нижчими показники короткотривалої вербальної пам'яті – логічної (р<0,001),  субтест “Логічна пам'ять”, асоціативної (р<0,02) (складні асоціативні пари), субтест “Вербальні парні асоціації” та візуальної – образної (р<0,01), субтест “Образна пам’ять”, асоціативної (р<0,06), субтест “Візуальні парні асоціації”, і зорово-просторової (р<0,001), субтест “Візуальна репродукція”. Значення даних субтестів на довготривалу пам’ять були нижчими в групі хворих, в якій розвинувся синдром деменції. Так, в даній групі хворих були нижчими показники вербальної пам’яті - логічної (р<0,001), субтест “Логічна пам'ять” і асоціативної (легкі (р<0,01) та складні (р<0,001) асоціативні пари), субтест “Вербальні парні асоціації” (р<0,05) та візуальної – зорово-просторової (р<0,001), субтест “Візуальна репродукція”.
Отже, в групі хворих на ГДЕ з синдром ПКП, яка перейшла в групу дементних, встановлено нижчі показники короткотривалої і довготривалої вербальної та візуальної пам’яті.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 17 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | КОНВЕРСІЯ ПОКАЗНИКІВ КОГНІТИВНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ТРЬОХРІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ