Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ВІКОВІ ЗМІНИ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ

ВІКОВІ ЗМІНИ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ

Т. М. Заморська
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Ліпіди є важливою складовою сполучної тканини. Склад ліпідів органічного матриксу кісткової тканини достатньо різноманітний. До них входять фосфоліпіди, холестерин, тригліцериди, вільні жирні кислоти [Слуцкий Л.И.]. Кожна з ліпідних фракцій виконує певну роль. Проте, їх роль в мінералізації кісткової тканини вивчена недостатньо. Зокрема, це стосується ролі білково-ліпідних комплексів у процесах остеогенезу, в утворенні ядер кристалізації.
Мета роботи – дослідити якісний і кількісний склад ліпідів та їх фракції у кістковій тканині молодих і дорослих щурів. Досліди тривалістю 28 діб виконано у весняний період на 27 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар віком 3, 11 і 15 місяців.  Матеріалом для досліджень були свіжовидалені стегнові кістки щурів, які одержували від декапітованих під рауш-наркозом тварин.  У кістковій тканині визначали загальні ліпіди та їх фракції за допомогою тонкошарової хроматографії.
Проведені експерименти показали, що у кістковій тканині молодих (3 міс.) щурів концентрація загальних ліпідів  дорівнювала 69,96±2,109 мг/г сирої маси кістки. Ліпідні фракції у стегновій кістці цих тварин розподілилися наступним чином: 40% припадало на загальні фосфоліпіди, 29% - на загальний холестерин, 16% - на тригліцериди і 15% - на вільні жирні кислоти. Співвідношення між досліджуваними фракціями становило 0,40:0,29:0,16:0,15. У дорослих (11 і 15 міс.) щурів концентрація загальних ліпідів  становила 76,44±3,698 мг/г і 71,06±5,508 мг/г сирої маси кістки відповідно. Спрямованість змін ліпідних фракцій у дорослих тварин була такою: загальні фосфоліпіди становили 28% і 33%, загальний холестерин - 31% і 30,4%, тригліцериди - 20% і 18,5%, вільні жирні - 21% і 18,1% відповідно. Дещо по-іншому змінювалося і співвідношення між ліпідними фракціями  як 0,28:0,31:0,20:0,21 у 11 міс. та 0,33:0,30:019:0,18 у 15 міс. щурів.
Отримані нами дані свідчать, що фракція загальних фосфоліпідів у загальному пулі молодих щурів складає 40%. Це забезпечує умови для підвищення здатності фосфоліпідів приєднувати кальцій та інші катіони, посилює зв'язок між полярними ліпідами і протеїном, забезпечує повноцінне функціонування кісткової тканини у молодому віці. У дорослих тварин загальні фосфоліпіди знижуються на 12% і 7% відповідно. Припускаємо, що у дорослих тварин здатність до стимулювання преципітації ортофосфату кальцію і його трансформації в гідроксиапатит, який зумовлює жорсткість кістки з віком зменшується.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 32 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ВІКОВІ ЗМІНИ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ