Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА СУБКОМПЕНСОВАНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА СУБКОМПЕНСОВАНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ

О. Б. Квасницька, Х. І. Возна
Буковинський  державний  медичний  університет, Чернівці
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Згідно з даними літератури у хворих на цироз печінки (ЦП) в стадії розгорнутих клінічних проявів виявляються різноманітні порушення в системі гемостазу, які частіше  проявляються геморагічним синдромом. При даній патології ці порушення мають  складний характер, враховуючи, що печінка є місцем синтезу не тільки прокоагулянтів, але і факторів фібринолітичної системи  крові, антикоагулянтів, інгібіторів фібринолізу. Особливий інтерес викликає  вивчення змін системи гемостазу у хворих на ЦП в віковому аспекті, враховуючи  схильність до гіперкоагуляції в похилому віці.
Метою дослідження було вивчити  деякі показники системи гемостазу у хворих похилого віку на субкомпенсований ЦП.
Методи дослідження. Обстежено 26 хворих похилого віку на ЦП токсичного генезу в стадії субкомпенсації. Верифікація діагнозу проводилась на підставі клінічних, лабораторних, інструментальних методів обстеження.  За допомогою  реактивів фірми “Simko Ltd.” (Львів) вивчали наступні показники гемостазу: фібринолітичну  активність крові, Хагеман-залежний фібриноліз (ХЗФ), потенціальну активність плазміногену (ПАП), активність антиплазмінів (АП), рівень фібриногену, активність антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ), концентрацію  розчинних комплексів фібрин-мономера (РКФМ) та ранніх продуктів деградації фібриногену (РПДФ). Загальний коагуляційний потенціал крові оцінювали за часом рекальцифікації (ЧР), протромбіновим (ПТЧ), тромбіновим (ТЧ), активованим парціальним тромбопластиновим часом (АПТЧ). Контрольну групу склали 20 практично здорових  осіб відповідного віку.
Результати дослідження. У хворих похилого віку відмічається  тенденція до зниження фібринолітичної активності плазми. При цьому  встановлено вірогідне подовження ЧР  плазми, АПТЧ та  ПТЧ  відповідно  на 16,2%, 13,9% та  18% (р<0,05). На фоні різкого  пригнічення ХЗФ на 81% (р<0,001) відмічається тенденція до підвищення ПАП і вірогідне підвищення активності АП на 28% (р<0,05). Концентрація  фібриногену знижувалась на 48% (р<0,001), АТ ІІІ на 15% (р<0,05) з  одночасним  підвищенням в крові рівня РКФМ та РПДФ (р<0,05).
Висновки. Таким чином, у хворих похилого віку на субкомпенсований ЦП спостерігаються помірні прояви гіпокоагуляції, які перебігають на  фоні виснаження  фібринолітичної активності  крові, що може  розцінюватись як одна з фаз хронічного ДВЗ-синдрому. Вище перераховані зміни  в  системі гемостазу необхідно  враховувати при призначенні лікування пацієнтам похилого віку.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 23 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА СУБКОМПЕНСОВАНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ