Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ГЕНЕТИЧНІ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

ГЕНЕТИЧНІ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

О. В. Кушнір
Буковинський державний медичний університет, Чернівці
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Мета. Дослідити зміни видового складу показників мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих на есенціальну АГ (ЕАГ) залежно від поліморфізму генів ангіотензин-перетворювального ферменту (АСЕ, I/D) та ангіотензину ІІ рецептора 1-го типу (AGTR1, A1166C); встановити зміни вмісту антитіл класу IgG до ядер бактеріальних ендотоксинів залежно від тяжкості захворювання та ступенів кишкового дисбактеріозу.
Матеріал і методи. Обстежено 28 хворих на ЕАГ II-ІІІ стадій від 60 до 85 років (35,7% (10) чоловіків і 64,3% (18) жінок, середній вік – 70,2±6,9). Пацієнтів розділили на дві вікові категорії: 60-69 років – 53,6% (15) осіб, 70 років і старше – 46,4% (13) осіб. Плазмовий рівень антитіл класу IgG до ядер бактеріальних ендотоксинів визначали імуноферментним методом (ELISA); аналіз порожнинної мікрофлори дистального відділу товстої кишки – методом мікробіологічних досліджень; алелі поліморфних ділянок генів – методом ПЛР аналізу.
Результати. У всіх пацієнтів виявили порушення видового складу порожнинної мікрофлори кишечника: у віковій категорії 70 і більше років вірогідно частіше діагностували дисбактеріоз ІІІ-ІV ступенів тяжкості, ніж у хворих віком 60-69 років: 84,6% (11) проти 53,3% (8) (р=0,027).  Носійство D-алеля гена АСЕ незалежно віку хворих супроводжується елімінацією з порожнини товстої кишки автохтонних облігатних константних мікроорганізмів, контамінацією патогенними (ентеротоксигенними ешерихіями) та умовно патогенними (протеями) ентеробактеріями, пептококом, бактеріями роду Clostridium; ентерококи, умовно патогенні (серрації, гафнії) ентеробактерії, стафілококи та дріжджоподібні гриби роду Candida стають другорядними бактеріями. Вміст у плазмі IgG вірогідно корелював зі ступенями тяжкості кишкового дисбактеріозу та віком обстежуваних (r=0,87-0,95, р<0,001): у хворих на ЕАГ 70 років і старше із дисбактеріозом ІІІ-ІV ступенів тяжкості концентрація IgG перевищувала таку в осіб із І-ІІ ступенем у 2,5 разу (р<0,05), а у пацієнтів 60-69 років із дисбактеріозом ІІІ-ІV ступенів тяжкості концентрація IgG перевищувала таку в осіб із І-ІІ ступенем у 1,7 рази (р<0,05), що було дещо менше, ніж у віковій категорії 70 років і більше (р=0,051). Вміст специфічних IgG до ядер ендотоксинів не залежав від тяжкості ЕАГ (r=0,36, р>0,05). Встановили наявність вірогідного взаємозв’язку вмісту IgG із популяційним рівнем ентеротоксигенних ешерихій E.сoli Hly+ (r=0,59, р=0,001), умовно патогенних ентеробактерій Е.аerogenes (r=0,55, р=0,002) та протея P.niger (r=0,36, р=0,053). Залежності змін видового складу мікрофлори кишечника від А1166С поліморфізму гена AGTR1 не виявили.
Висновки. Носійство D-алеля гена АСЕ у хворих на ЕАГ супроводжується більш несприятливими змінами видового складу мікрофлори кишечника. Вміст у плазмі IgG вірогідно залежить від тяжкості кишкового дисбактеріозу та віку обстежуваних.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 21 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ГЕНЕТИЧНІ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ