Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D) ТА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ РЕЦЕПТОРА 1-ГО ТИПУ (AGTR1, A1166C), ТОВЩИНА "ІНТИМА-МЕДІА" ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ ТА ЧЕРЕВНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ...

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D) ТА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ РЕЦЕПТОРА 1-ГО ТИПУ (AGTR1, A1166C), ТОВЩИНА "ІНТИМА-МЕДІА" ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ ТА ЧЕРЕВНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ...

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D) ТА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ РЕЦЕПТОРА 1-ГО ТИПУ (AGTR1, A1166C), ТОВЩИНА "ІНТИМА-МЕДІА" ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ ТА ЧЕРЕВНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ТЯЖКОСТІ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА

О. В. Кушнір, Л. П. Сидорчук, Л. І.Власик, С. В. Білецький, Н. І. Буймістр, І. Й.Сидорчук
Буковинський державний медичний університет, Чернівці
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Мета. Вивчити зміни товщини "інтима-медіа" (ТІМ) загальної сонної артерії (ЗСА) та абдомінального відділу аорти (АВА) перед біфуркацією у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) залежно від поліморфізму генів АСЕ (I/D) та AGTR1 (А1166С) і змін товстокишкового мікробіоценозу.
Матеріал і методи. Обстежено 28 хворих на ЕАГ II-ІІІ стадій від 60 до 85 років (35,7% (10) чоловіків і 64,3% (18) жінок, середній вік – 70,2±6,9). Атеросклеротичне ураження, ТІМ та кровоплин вивчали за допомогою допплер-УЗО сонних артерій, АВА та мезентеріальних судин; кількісний та якісний аналіз порожнинної мікрофлори дистального відділу товстої кишки – методом мікробіологічних досліджень; алелі поліморфних ділянок двох генів – методом ПЛР аналізу.
Результати. У хворих на ЕАГ носіїв D-алеля гена АСЕ частіше зустрічали тяжкі ступені порушення мікробіоценозу кишечнику, що також супроводжувалось тяжчим перебігом гіпертензії: серед носіїв D-алеля (DD- і I/D-генотипи) ЕАГ ІІІ стадії спостерігали у 100% (6) і 71,4% (10) випадків, відповідно, проти 25,0% (2) у носіїв ІІ-генотипу (р<0,001). Чіткої залежності тяжкості порушення мікробіоценозу кишечника від А1166С поліморфізму гена AGTR1 не виявили (р>0,05). Однак, у хворих вікової категорії 70 і більше років – 46,4% (13) осіб вірогідно частіше діагностували дисбактеріоз ІІІ-ІV ступенів тяжкості, ніж у хворих віком 60-69 років – 53,6% (15) осіб: 84,6% (11) проти 53,3% (8) (р=0,027), при меншій частоті зустрічання дисбактеріозу І-ІІ ступенів тяжкості: 15,4% (2) проти 46,7% (7) (р<0,01). Групами високого ризику потовщення ТІМ ЗСА та АВА стали носії СС-генотипу гена AGTR1 незалежно від статі та віку обстежених. Залежності змін ТІМ від генотипів гена АСЕ не виявили. Середньодобовий систолічний та діастолічний артеріальний тиск (САТ24, ДАТ24) вірогідно впливав у носіїв DD-генотипу гена АСЕ та СС-генотипу гена AGTR1 на швидкість кровоплину в a. Mesenterica superior та величину ТІМ АВА і ЗСА, що мало також залежність від віку пацієнтів: у категорії 60-69 років – r=0,58-0,66 (р£0,011-0,009), у категорії 70 років і старше – r=0,63-0,85 (р<0,01).
Висновки. D-алель гена АСЕ асоціюється з тяжчим перебігом гіпертензії (вірогідно частіше зустрічання ЕАГ ІІІ стадії) незалежно від віку обстежених. У віковій категорії 70 і більше років дисбактеріоз ІІІ-ІV ступенів зустрічається у 1,6 разу частіше, ніж у віці 60-69 років. Середньодобовий САТ24, ДАТ24 у носіїв DD-генотипу гена АСЕ та СС-генотипу гена AGTR1 у віці 70 років і більше вірогідно сильніше впливає на величину ТІМ АВА і ЗСА.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 3 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D) ТА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ РЕЦЕПТОРА 1-ГО ТИПУ (AGTR1, A1166C), ТОВЩИНА "ІНТИМА-МЕДІА" ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ ТА ЧЕРЕВНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ...