Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАГОЄННЯ РАН ШКІРИ У K14sIGF1 ТРАНСГЕННИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ У МОЛОДОМУ ТА СТАРОМУ ВІЦІ

ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАГОЄННЯ РАН ШКІРИ У K14sIGF1 ТРАНСГЕННИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ У МОЛОДОМУ ТА СТАРОМУ ВІЦІ

Ю. Леонов1, К. Семенова2, І. Пішель1
1ДУ „Інститут геронтології НАМН України”, Київ
2Європейська молекулярно-біологічна організація, Рим, Італія

Вступ. При нанесенні рани активується ланка послідовних подій фіналом яких є часткове відновлення поверхні рани. Процес відновлення тканини складається з кількох стадій (запалення, проліферації та дозрівання). В цьому задіяні клітини різних підтипів: тромбоцити, нейтрофіли, макрофаги, кератиноцити, фібробласти, ендотеліальні клітини, нервові, лімфоцити, тощо. Участь окремих популяцій клітин та роль різних гормонів, факторів росту, що приймають участь у цьому процесі та вплив віку викликають великий інтерес. Одним з гормонів, який впливає на процеси репарації є гормон росту (GH). Він успішно використовується для лікування дефектів росту і терапії омолодження. Багато ефектів GH опосередковуються через інсуліно-подібний фактор росту 1 типу (IGF-1). Він є мітогеном для кератиноцитів і стимулятором колагеногенезу, глікозаміногліканів і протеиногліканів фібробластами шкіри. Досі нез’ясовані функції і механізм впливу IGF-1 на загоєння ран, але було чітко продемонстровано його позитивний вплив на цей процес – прискорення загоєння завдяки стимуляції фібробластами синтезу колагену та посиленням мітогенної активності кератиноцитів і фібробластів та стимулюванням проліферативної активності кератиноцитів.
Мета роботи. Вивчити на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету у K14sIGF1 трансгенних мишей лінії FVB (тварини з гіперекспресією гену IGF-1 в кератиноцитах) різного віку швидкість загоєння ран шкіри та рівні експресії мРНК прозапальних цитокінів й інсулін подібного фактору росту 1 (IGF-1).
Матеріали та методи. Діабет викликався у мишей лінії FVB дикого типу та K14/mIGF-1 трансгенних, шляхом введення стрептозотоцину внутрішньоочеревинно з розрахунку 50 мг/кг, протягом 5 днів. Через 3 тижні тваринам під кетаміновою анестезією, на попередньо виголену спинну ділянку шкіри наносили 4 рани штампом діаметром 5 мм. Рани забирались на 5 и 8 день після нанесення. Вони розрізались на дві частини, половина зразка оброблялася згідно гістологічного протоколу. Інша – була заморожена і зберігалась при -80°C до моменту аналізу РНК. При цьому шкіра і тканина гранульоми зберігалась і оброблялась окремо. Виділення РНК, зворотну транскрипцію та ампліфікацію зразків проводили згідно методик наданих виробником реактивів. Аналіз результатів проводили з допомогою електрофорезу в агарозному гелі.
Результати дослідження. Попередніми дослідженнями (група молодих тварин) встановлено, що рівень експресії гена IGF-1 в грануляційній тканині був вищім у трансгенних мишей з діабетом. У трансгенних тварин також спостерігали підвищення рівня експресії ендотеліального фактору росту (VEGF) та фактору некрозу пухлин α (TNFα). Дослідження групи старих тварин на даний час тривають.
Попередні висновки. Наявність трансгену IGF-1 прискорює проліферацію епітеліальних клітин, підвищуючи активність прозапальних цитокінів, що може бути використане для застосування IGF-1 у терапевтичних цілях з метою прискорення загоєння ран шкіри, зокрема, при діабетичній патології. Дослідження з даного напрямку тривають.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 32 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАГОЄННЯ РАН ШКІРИ У K14sIGF1 ТРАНСГЕННИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ У МОЛОДОМУ ТА СТАРОМУ ВІЦІ