Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ ТА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ ТА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

І. Р. Мікропуло, Н. О. Маслєнікова
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Мета: дослідження взаємозв’язку між частотою виявлення факторів серцево-судинного ризику (ФССР) у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією (АГ) без та при наявності дифузних захворювань печінки (ДЗП).
Матеріали і методи. Обстежено 107 хворих на АГ ІІ – ІІІ ст. За даними ультразвукового (Siemens, Solonsne VersaPro) обстеження усі хворі були розподілені на дві групи без (І) та з (ІІ) ДЗП. (27,1% - стеатогепатоз). Групи були співставні між собою за віком (середні вік складав відповідно 64±0,91 та 63±1,2 роки) та статтю. Хворим проводилося вимірювання антропометричних показників, артеріального тиску, ЕхоКГ, аналізів крові на глюкозу, креатинін, ліпідограму. ФССР оцінювалися за рекомендаціями Європейського Товариства Кардіологів 2007, 2009рр. Індекс маси міокарда (іММ) розраховувався за формулою Penn-Cube, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою Cockroft-Gault.
Результати. Всі хворі мали вихідні рівні АТ більше 139/89 мм.рт.ст. і були співставні між собою (мм.рт.ст.): САТ І група - 164±1,87, ІІ група - 167±3,3; ДАТ 94,5±0,97 і 95,9±1,7 відповідно. ЧСС – І група - 73±0,91 уд/хв, ІІ група 74±1,65 уд/хв. Були виявлені критерії абдомінального ожиріння (АО) та частота його розвитку, яка була вища у пацієнтів другої групи 93% в порівнянні з першою групою – 74%. Маса тіла (кг) І гр. 82,49±1,66, ІІ гр.– 95,14±3,03; об’єм талії (см) 101±1,31 та 113±2,27; об’єм стегон (см) 111±1,5 та 118±3,38; ІМТ 30,28±0,52 та 34,98±1,11 відповідно (р<0,05). В обох групах відмічалася гіперхолестеринемія (ммоль/л) 5,72±0,12 та 5,75±0,21 відповідно, але в групі пацієнтів з ДЗП переважало підвищення рівня тригліцеридів (ТГ) 1,56±0,08 та 2,37±0,2 ммоль/л, зниження рівня ХЛПВЩ 1,37±0,003 та 1,29±0,05 відповідно. Частота розвитку дисліпідемії в ІІ гр. була вища – 83% проти 69% в І гр. за рахунок нижчих рівнів ХЛПВЩ 31% проти 20% та вищих рівнів ТГ – 72% проти 29% відповідно. При нормальних значеннях креатиніну крові відмічалася тенденція до вищих значень у ІІ гр.-89,98±3,88 мкмоль/л проти І гр.- 82,95±1,26 мкмоль/л та підвищення рівня ШКФ ІІ гр. – 93,04±4,99 та  в І гр. – 84±2,45. Частота зниження ШКФ частіше зустрічається в ІІ гр. 14% проти  І гр. - 9%. У пацієнтів з ДЗП виявили вищі значення маси міокарду (г) та іММ (г/м²) І гр- 162,04±3,59; 85,88±1,82 та ІІ гр. 188±7; 93,42±2,99 відповідно. Частота збільшення іММ була більша в ІІ гр. – 17% проти 2,5% в І гр. Частота розвитку гіперглікемії була вище в ІІ гр. – 38% проти 18% в І гр., і у пацієнтів з ДЗП частіше зустрічалися випадки цукрового діабету ІІ типу 41% та 10,3% відповідно. В ІІ гр. частіше зустрічалися випадки обтяженого сімейного анамнезу 48,2% та 10,3%. Частота розвитку ризику кардіоваскулярної смерті у пацієнтів з ДЗП реалізувалася через збільшення групи високого ризику 52% проти 39% відповідно.
Висновки. У пацієнтів на ДЗП та АГ достовірно частіше зустрічалися ФССР в порівнянні з пацієнтами без ДЗП. Наявність ДЗП у хворих з АГ асоціюється з вищим ризиком кардіоваскулярних подій.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 20 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ ТА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ