Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ВПЛИВ КОРОТКОЛАНЦЮГОВОГО ПЕПТИДУ АРГІНІЛ-АЛЬФА-АСПАРТИЛ-ЛІЗИЛ-ВАЛІЛ-ТИРОЗИЛ-АРГІНІНУ НА МЕХАНІЗМИ ЦИТОПРОТЕКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОДВІЙНОГО БЛОКУВАННЯ ЦИКЛО-/ЛІПООКСИГЕНАЗ

ВПЛИВ КОРОТКОЛАНЦЮГОВОГО ПЕПТИДУ АРГІНІЛ-АЛЬФА-АСПАРТИЛ-ЛІЗИЛ-ВАЛІЛ-ТИРОЗИЛ-АРГІНІНУ НА МЕХАНІЗМИ ЦИТОПРОТЕКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОДВІЙНОГО БЛОКУВАННЯ ЦИКЛО-/ЛІПООКСИГЕНАЗ

Х. М. Насадюк
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Не зважаючи на успіхи сучасної клінічної гастроентерології, виразкова хвороба шлунка й надалі залишається одним з найпоширеніших захворювань в світі, а пошук нових ефективних гастропротективних засобів – актуальним завданням фармакології. В останні роки зарубіжними та вітчизняними вченими показана висока гастропротективна активність низки коротколанцюгових пептидів, зокрема BPC 157, пролін-вмісних похідних деградації колагену, гексапептиду аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну.
Мета: Вивчити цитопротективну дію аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну (1 мкг/100г) за умов самостійної дії та при одночасному блокуванні циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) та ліпооксигенази-5 (ЛОГ-5) дарбуфелоном (20 мг/100 г) при експериментальній виразці шлунка у щурів.
Матеріал та методи: Дослідження проводилися на моделі гострої виразки шлунка, індукованої адреналіном (2мг/кг) на білих безпородних щурах.
Результати: Дія адреналіну зумовлювала розвиток гострих структурно-геморагічних ушкоджень слизової оболонки шлунка (СОШ) з відповідним зростанням активності NOS (133%), вмісту NO (50%) і процесів ліпопероксидації в зниженням рівня L-аргініну (37%) в плазмі. Введення аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну на тлі адреналіну майже на 50% зменшувало площу СГУ СОШ та характер ушкоджень, що супроводжувалося зменшенням активності загальної NOS (56%), сNOS (41%), іNOS (62%), вмісту NO (31%) в СОШ, тенденцією до зростання рівня L-аргініну в плазмі. Введення аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну за умов блокування ЦОГ-2/ЛОГ-5 дарбуфелоном за умов стресу не чинило вираженої гастропротективної дії у порівнянні з ізольованим введенням аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. При цьому відмічалась тенденція до зниження активності іNOS та зростання активності еNOS в СОШ.
СОШ,
Висновки: Гексапептид аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін підвищує процеси цитопротекції СОШ при експериментальній виразці шлунка у щурів. Механізми  цитопротективної дії аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну потребують подальшого вивчення у взаємовідношенні з системою ЦОГ-2/ ЛОГ-5.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 19 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ВПЛИВ КОРОТКОЛАНЦЮГОВОГО ПЕПТИДУ АРГІНІЛ-АЛЬФА-АСПАРТИЛ-ЛІЗИЛ-ВАЛІЛ-ТИРОЗИЛ-АРГІНІНУ НА МЕХАНІЗМИ ЦИТОПРОТЕКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОДВІЙНОГО БЛОКУВАННЯ ЦИКЛО-/ЛІПООКСИГЕНАЗ