Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІНТРАГАСТРАЛЬНОГО РН У ВІДПОВІДЬ НА СТАНДАРТНИЙ ХАРЧОВИЙ ПОДРАЗНИК У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНФІКУВАННЯ Н. PYLORI

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІНТРАГАСТРАЛЬНОГО РН У ВІДПОВІДЬ НА СТАНДАРТНИЙ ХАРЧОВИЙ ПОДРАЗНИК У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНФІКУВАННЯ Н. PYLORI

С. С.  Наскалова, Ю. В. Гавалко
ДУ “Інститут геронтології НАМН України”, Київ

Аналізуючи графіки інтрагастрального рН ми виявили деякі відмінності його змін у осіб з наявністю або відсутністю НР (Н. pylori) інфекції.
Ці попередні дані дали основу для проведення більш детального аналізу рН-грам, з метою порівняльної оцінки змін кислотоутворення у відповідь на стандартний харчовий подразник у інфікованих та неінфікованих НР людей похилого віку.
Контингент обстежених. Обстежено 30 практично здорових людей похилого віку (60-74 роки).  Серед них 19 осіб з НР-позитивним та 11 осіб з НР-негативним за результатами уреазного тесту. Дослідження проводилося в умовах клініки Інституту геронтології АМН України.
Програма обстеження включала: ендоскопічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки, гістологічне дослідження біоптатів слизової тіла та антрального відділу шлунка, уреазний тест на наявність хелікобактерної інфекції, добову інтрагастральну рН-метрію, ультразвукове дослідження органів шлунково-кишкового тракту. Всі обстежені попередньо пройшли адаптацію до режиму харчування у клініці протягом тижня: сніданок в 9:00, обід в 14:00, вечеря в 18:00. Склад їжі був стандартизований і відповідав дієті №15 по Певзнеру. В день дослідження обстежувані отримували “стандартизоване” харчування, яке було однаковим на сніданок, обід та вечерю і включало переважно продукти білкового походження.
Результати. В процесі наших досліджень виявлені вірогідні відмінності рівнів інтрагастрального рН в залежності від наявності чи відсутності інфікування HP у практично здорових людей похилого віку. До стандартизованого сніданку і переважну частину часу після нього (135 із 180 хвилин спостереження) інтрагастральний рН був вищий у HP-позитивних осіб - 4,15±0,53 ніж у НР-негативних - 1,99±0,23, тобто у них визначався більш низький рівень кислотоутворення в шлунку.
Протягом 3-ої години після прийому їжі в обох підгрупах інтрагастральна кислотність зростає, свідченням чого є зниження рН, але за абсолютною величиною посилення кислотопродукції більш значне у HP-позитивних людей літнього віку. Цікаво, що в обох підгрупах інтрагастральний рН в процесі травлення їжі поступово зменшується до однакового рівня – 1,9-2,0 ум.од., який є оптимальним для максимальної ферментативної дії пепсину.
Таким чином, проведене нами дослідження дозволило вивчити вплив гелікобактерної інфекції на зміни інтрагастрального рН у відповідь на стандартний харчовий подразник у людей похилого віку в залежності від інфікованості H. pylori.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 18 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІНТРАГАСТРАЛЬНОГО РН У ВІДПОВІДЬ НА СТАНДАРТНИЙ ХАРЧОВИЙ ПОДРАЗНИК У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНФІКУВАННЯ Н. PYLORI