Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | АСОЦІАТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D), ЯДЕРНОГО РЕЦЕПТОРА g2 АКТИВАТОРА ПРОЛІФЕРАТОРА ПЕРОКСИСОМ (PPAR-g2, PRO12ALA) І ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

АСОЦІАТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D), ЯДЕРНОГО РЕЦЕПТОРА g2 АКТИВАТОРА ПРОЛІФЕРАТОРА ПЕРОКСИСОМ (PPAR-g2, PRO12ALA) І ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

А. А. Соколенко, Л. П. Сидорчук, С. В. Білецький, С. І. Іващук, Р. І. Сидорчук
Буковинський державний медичний університет, Чернівці
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Мета. Проаналізувати зв'язок ознак абдомінального ожиріння у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) із поліморфізмом генів АСЕ (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala), асоційованого з інсулінорезистентністю.
Матеріал і методи. Обстежено 40 хворих від 60 до 79 років із ЕАГ І-ІІІ стадій тяжкості: із ЕАГ І – 5% (2); із АГ ІІ – 35% (14) осіб; із АГ ІІІ – 60% (24) осіб; у т.ч. жінок – 60% (24), чоловіків –  40% (16), середній вік 65,7±3,9 року; пацієнтів 60-69 років було 80% (32) осіб, 70 років і старше – 20% (8) осіб. Алелі поліморфних ділянок генів АСЕ (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) вивчали шляхом виділення геномної ДНК із венозної крові обстежуваних із наступною ампліфікацією на термоциклері за індивідуальною програмою. Ознаки абдомінального ожиріння визначали за критеріями ATP III, NCEP: обвід талії для чоловіків >102 см, для жінок >88 см; індекс маси тіла (ІМТ, кг/м2) – 25-29,9 кг/м2 трактували як підвищення маси тіла, >30 кг/м2 – як ожиріння.
Результати. Розподіл генотипів склав для гена АСЕ: ІІ-генотип 7,5% (3) осіб, I/D – 80% (32), DD – 12,5% (5) осіб; для гена PPAR-g2: AlaAla-генотип не виявили у жодного обстежуваного, ProAla – у 20,0% (8), ProPro – у 80% (32). Носіями DD-генотипу гена АСЕ були пацієнти із ЕАГ ІІІ старше 70 років; ЕАГ ІІ і ІІІ стадій вірогідно частіше зустрічали у носіїв D-алеля гена АСЕ (р<0,01) і ProPro-генотипу гена PPAR-g2 (р<0,01). Гіпертрофія лівого шлуночка частіше зустрічається у чоловіків-носіїв D-алеля гена АСЕ (р<0,05), жінок-носіїв ProPro-генотипу гена PPAR-g2 (р<0,01). Вірогідно більшими середні рівні офісного систолічного АТ були у носіїв D-алеля гена АСЕ (р<0,04) і ProPro-генотипу гена PPAR-g2 (р<0,05). Показники офісного діастолічного АТ переважали у носіїв ProPro-генотипу гена PPAR-g2 (р<0,05) та вірогідно не відрізнялись між генотипами гена АСЕ. ІМТ та обвід талії у хворих на ЕАГ залежно від генотипів гена АСЕ вірогідно не відрізнявся і знаходився у межах "підвищена маса" (25-29,9 кг/м2); у носіїв ProPro-генотипу ІМТ становив 31,69±0,97 кг/м2, що було вірогідно більше, ніж у пацієнтів із ProAla-генотипом (р<0,05). Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) частіше зустрічали у носіїв ProPro-генотипу – у 17,5% (7) випадків, менше у носіїв ProAla-генотипу – у 5% (2) (p<0,05).
Висновки. Наявність ProPro-генотипу гена PPAR-g2 асоціюється з підвищеною частотою метаболічних змін у хворих на ЕАГ: абдомінальним ожирінням та ЦД 2 незалежно від статі, вищими рівнями ІМТ.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 19 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | АСОЦІАТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D), ЯДЕРНОГО РЕЦЕПТОРА g2 АКТИВАТОРА ПРОЛІФЕРАТОРА ПЕРОКСИСОМ (PPAR-g2, PRO12ALA) І ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ