Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Р. В. Янко
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Одним з центральних положень сучасної парадигми геронтології є твердження, що зі збільшенням календарного віку відбувається зниження здатності до регенерації різних тканин і органів, в тому числі паренхіми печінки. Проте, прямого зв'язку між віком та повнотою відновлення тканини печінки не існує. Про відсутність вік-залежного поступового зниження регенераційної здатності вказував ще Л.Д. Ліознер. Тому, метою проведених експериментів було дослідити, як змінюється функціональна активність і інтенсивність процесів регенерації паренхіми печінки щурів різного віку. Для експерименту було взято 32 білих лабораторних щурів-самців віком 3, 6, 9 та 12 місяців.  Щури мали вільний доступ до води і корму ad libitum. По завершенню експерименту відбирали зразки печінки для виготовлення гістологічних препаратів за стандартною методикою. Фізіологічну регенерацію та функціональну активність паренхіми печінки оцінювали на підставі даних підрахунку: загальної кількості гепатоцитів, кількості одно- та двоядерних гепатоцитів, підрахунку кількості ядерець, визначення ядерно-цитоплазматичного та ядерцево-ядерного співвідношення, вимірювання відстані між сусідніми ядрами гепатоцитів.
Проведені дослідження показали на незначну відмінність в отриманих цитоморфометричних показниках різних вікових груп тварин. Так, ми відмітили, що загальна кількість і кількість одноядерних гепатоцитів у полі зору мікроскопа найбільшою була у 3-місячних щурів. Це може вказувати на високу проліфераційну активність гепатоцитів в молодих тварин. Найбільшу кількість двоядерних клітин виявляли у 9-місячних щурів, що може свідчити про активацію регенерації паренхіми печінки на внутрішньоклітинному рівні. Найбільшу площу гепатоцита, його ядра та цитоплазми спостерігали у тварин старших вікових груп (9 і 12 міс). Проте, ядерно-цитоплазматичне співвідношення у всіх групах тварин, незалежно від віку, було однаковим і становило 0,14. Середня кількість ядерець (на 100 ядер) в гепатоцитах з віком мала незначну тенденцію до підвищення (свідчить про зростання регенерації на внутрішньоклітинному рівні). Ядерцево-ядерне співвідношення суттєво не змінювалось в різних вікових групах тварин і в середньому становило 0,036. Тобто, білоксинтетична активність печінки з віком істотно не змінювалась.  Відстань між ядрами суміжних гепатоцитів найменшою була у 3-місячних щурів, а найбільшою – у 12-місячних. Це може вказувати на зростання кількості міжклітинної сполучної тканини з віком, на зменшення проліфераційних процесів.
Таким чином, можна зробити висновок, що фізіологічна регенерація печінки проявляється однаково, як у молодих, так і дорослих тварин. Однак, у молодих тварин при відновленні переважають проліферативні процеси над специфічними метаболічними реакціями. А у дорослих і старих тварин переважає гіпертрофія над проліферативними процесами.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 22 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ