Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДИХ МИШЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ФРАКЦІЙ ПЛАЗМИ КРОВІ СТАРИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB.CG

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДИХ МИШЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ФРАКЦІЙ ПЛАЗМИ КРОВІ СТАРИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB.CG

О. В. Бальва, Д. В. Шитіков, М. С. Шкумат
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», Київ


Вступ. Пригнічуюча дія сироватки крові старих людей і тварин на проліферацію клітин в культурі вперше було виявлено ще в 1921 році A. Carrel і A. H. Ebeling. Спроба ідентифікувати цей фактор показала, що досліджуваний фактор після ультрацентрифугування сироватки залишається у фракції з молекулярною масою понад 100 kDa. Також з’явилися відомості про виділення з сироватки крові фракцій транспортних везикул, розміром від 50 до 4000 нм. Ми припускаємо, що дані мікрочастинки можуть бути задіяними в перенесенні фактору старої плазми крові, що пригнічує клітинний ріст як в культурі, так і в організмі в цілому.
Мета роботи – визначити фракцію плазми крові старих тварин, яка виявляє пригнічуючий вплив на стан імунної системи молодих тварин.
Матеріали і методи. Для експерименту були використані молоді (2-2,5 місяці) та старі (15-19 місяці) миші лінії FVB.Cg. Молоді тварини були поділені на шість груп за видом ін’єкційного матеріалу: плазма від молодих і старих мишей, осад плазми від молодих і старих особин після ультрацентрифугування при 100000 g (мікрочастинки) та супернатант плазми крові старих і молодих тварин. Один раз в дві доби протягом одного місяця проводились внутрішньовенні ін’єкції різних фракцій плазми крові об'ємом 0,1 мл. Після цього досліджували  показники стану імунної системи. Для перевірки проліферативної активності тимоцитів і спленоцитів використовували метод РБТЛ і МТТ-тест. Популяції Т-клітин аналізували за допомогою проточної цитометрії. Результати оброблювались в програмі Statistica 7.
Результати. Введення старої плазми крові призводить до достовірного збільшення рівня СD4+8- в селезінці  молодих тварин, при тенденції зниження кількості цих клітин в тимусі. При чому проліферативний індекс цих клітин не змінився. На фоні збільшення кількості СD4+8- на периферії, спостерігається тенденція до зменшення їхньої кількості в тимусi. Після розділення плазми на осад і надосад, виявилось, що відокремлення осаду плазма крові старих тварин призвело до збільшення проліферативного індексу спленоцитів, але кількість СD4+8- спленоцитів в цій групі залишилась на рівні молодого контролю. Після дослідження впливу самого осаду, ми виявили тенденцію до зміни рівня проліферації і кількості СD4+8- до рівня молодого контролю.
Висновки. По результатам дослідження можна зробити висновок, що введення старої плазми крові призводить до достовірного збільшення рівня СD4+8- в селезінці молодих тварин, при тенденції зниження кількості цих клітин в тимусi. Дане збільшення кількості CD4+8- може говорити про аутоімунні процеси, що відбуваються в тимусі в  процесі його інволюції. Можемо спостерігати тенденцію до збільшення співвідношення кількості СD4/CD8 клітин в групах, яким вводили плазму і мікрочастинки від старих мишей. Даний процес спостерігається  за рахунок збільшення кількості CD4+8- клітин. Тенденція до зниження CD4+8- клітин в тимусі може бути наслідком збільшення гомеостатичної проліферації Т-лімфоцитів на периферії.  Також було виявлено, що введення молодим тваринам надосаду старої плазми призводить до збільшення відповіді спленоцитів на мітоген (ФГА) порівняно з тваринами, яким вводили плазму крові від молодих особин. Дане явище може свідчити про наявність в плазмі крові старих тварин факторів, які запускають процеси гіперактивації зрілих Т-клітин у відповідь на антиген. Також цікавим є той факт, що при введенні молодим мишам надосаду плазми (без мікрочастинок), отриманої від старих мишей, спостерігається достовірне зниження кількості CD4-8- клітин в тимусі по відношенню до мишей, яким вводили плазму від молодих мишей. При введенні фракції осаду старої плазми не спостерігається змін проліферативного індексу спленоцитів молодих тварин в порівнянні з відповідним контролем. Можливо, в нашому експерименті загальна фракція мікрочастинок відіграє  роль стабілізатора, який може контролювати рівень відповіді Т-лімфоцитів на антиген.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 38 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ МОЛОДИХ МИШЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ФРАКЦІЙ ПЛАЗМИ КРОВІ СТАРИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB.CG