Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ У ДОРОСЛИХ І СТАРИХ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ МІОКАРДІОПАТІЇ І ВВЕДЕННІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН

ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ У ДОРОСЛИХ І СТАРИХ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ МІОКАРДІОПАТІЇ І ВВЕДЕННІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН

В. В. Олар
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Пошук шляхів і засобів впливу на серцево-судинну систему з метою попередження вікових змін і розвитку патології є одним з найважливіших напрямків у геронтології. Патологія серцево-судинної системи й розвиток серцевої недостатності є однією із провідних причин смертності в літньому й старечому віці.
Метою даного дослідження було вивчити вплив введення стовбурових клітин на  поведінкові реакції  та рівень креатинкінази сироватки крові у мишей різного віку при моделюванні серцевої недостатності  введенням β-адреноміметика ізопротеренола.
Матеріал і методи. Дослідження проводили на мишах линии СВА різного віку: дорослі 6-8 міс і старі 18-20 міс та 30-32 міс лінії СВА. Ізопротеренол (100 мг/кг, підшкірно), вводили щоденно впродовж 5 днів. Стовбурови літини кісткового мозку від мишей-донорів віком 4-5 міс вводили в хвостову вену в об’ємі 100 мкл. Активність креатинфосфокинази сироватки крові визначали за допомогою стандартних наборів Medeast BioSistems (Іспанія). Поведінкові реакції вивчали за допомогою тесту "відкрите поле".
Результати. Дослідження показали, ща підшкірне введення ізопротеренолу викликає виражене пошкодження міокарда, пов’язане з фіброзом і гіпертрофією збережених міокардіоцитів, що в свою чергу супроводжується підвищенням активності креатинфософкінази в сиворотці крові у дорослих та старих  мишей порівняно з контролем. Введення стовбурових клітин призводить до нормалізації цього показника.
При тестуванні у «відкритому полі» реєстрували латентний період виходу щурів на «периферію», горизонтальну активність, кількість стійок, «емоційність», реакції умивання і груминга. Дослідження показали, що міокардіопатія викликана ізопротеренолом призводит до зниження рухової активності у дорослих та старих мишей Також під впливом ізопротеренолу у дорослих тварин збільшується кількість реакцій груминга, що свідчить про тривожність і посилення емоційних реакцій. При трансплантації стовбурових клітин у дорослих і старих мишей рухова активність значно нормалізується. У дорослих мишей під впливом стовбурових клітин істотно зростає латентний період, що свідчить про зниження емоційної реактивності, а у старих – знижується і  свідчить про знижену стійкисть до стресових факторів.
Висновки. Отримані дані свідчать про ефективність терапії стовбуровими клітинами міокардіопаті у дорослих та старих тварин, що в свою чергу дає стимул для подальшого вивчення застосування стовбурових клітин  в лікуванні та профілактиці серцевих захворювань.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 29 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ У ДОРОСЛИХ І СТАРИХ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ МІОКАРДІОПАТІЇ І ВВЕДЕННІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН