Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІГІЄНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІГІЄНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

А.Ю. Салієв
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Управлінська діяльність військових керівників характеризується шкідливим впливом цілої низки чинників трудового середовища особливо високою напруженістю праці (обмін інформацією з нерегулярним режимом, інколи в нічний час, що не має лімітованого характеру, та пов’язана з відсутністю чіткого завершення роботи, складно піддається кількісному обліку та тісна взаємодія з людьми). Зважаючи на мало чисельність гігієнічних робіт, спрямованих на вивчення умов та організації праці військових керівників різного віку, проведена робота є актуальною.
Мета. Визначити особливості праці військових керівників різного віку і на цій основі оцінити напруженість їх праці.
Методи. В якості досліджуваних були обрані дві групи військових управлінців віком до 40 років (30 чоловіків) – група 1 та (30 чоловіків) віком старше 40 років – група 2, які займають керівні посади. Після їх попереднього опитування була розроблена спеціальна анкета на основі чинної „Гігієнічної класифікації праці…”, що складалася з 24 питань, спрямованих на встановлення дії на організм військовослужбовця комплексу факторів напруженості праці. Аналіз результатів проводився методами варіаційної статистики, кореляційного аналізу за допомогою пакета STATISTICA 8.0.
Результати. Було проведено узагальнення професійно важливих якостей та домінуючого виду діяльності, а також наведено якості, що перешкоджають успішному виконанню службових обов’язків. Встановлено вікові особливості в характері виконуваної роботи, наявності небезпеки для підлеглих при прийнятті рішень, що формують більшу напруженість праці у військових керівників молодше 40 років, та зовсім різну структуру взаємозв’язків відчуття впливу інформаційного чинника з експертними оцінками напруженості праці, які  проявляються в значно більшій кількості достовірних зв’язків у представників молодшої групи (приблизно в 2 рази). На діяльність військовослужбовців молодше 40 років, які виконують свої професійні обов’язки на керівних посадах, вплив комплексу шкідливих чинників праці є суттєвішим у порівнянні з офіцерами старшої групи.
В результаті змістовного аналізу впливу інформаційного чинника встановлено подібність її структури для представників обох груп. Це підтверджується відсутністю зв’язку між кореляційними матрицями, що віддзеркалюють наявні зв’язки між досліджуваними показниками для обох груп (R=0,18, p>0,05). За більшістю показників відмічається внутрішньо групова різниця між рівнями виразності впливу інформаційних чинників. Вплив небезпечності ситуації на професійну діяльність достовірно нижчий в групі керівників старше 40 років. У представників молодшої групи це відчуття розподілено майже рівномірно. Встановлена наявність достовірної подібності кореляційних матриць експертних оцінок напруженості праці у представників різних вікових груп (R=0,36; p<0,001).
Висновки. Виділено комплекс службових обов’язків та професійно важливих якостей військових управлінців, що сприяють та шкодять виконанню їх роботи; оцінено внесок інформаційного та інших чинників напруженості праці військового керівника з урахуванням вікової групи, до якої він належить. Показано, що за багатьма характеристиками напруженості праці керівники молодше 40 років виконують більш напружену роботу, що додатково підтверджується насиченістю кореляційних зв’язків між компонентами напруженості праці і може свідчити про наявність додаткових психофізіологічних механізмів підвищення її напруженості.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 37 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІГІЄНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ