Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер

ВПЛИВ ГОСТРОЇ ГІПОКСИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ЗМІНИ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ eNOS ТА iNOS У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Кульчицький О.К., Новікова С.М., Потапенко Р.І., Бурчинська М.К., Васильєв Р.Г.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Встановлено, що за старіння зменшується генерація оксиду азоту, про що свідчить зниження вмісту його стабільних метаболітів (NO2/NO3) у плазмі крові, міокарді і тканинах аорти старих щурів порівняно з дорослими.  Рівень NO3 суттєво зростає у плазмі крові щурів обох вікових груп, проте у старих залишається більш низьким (майже у 2 рази). Зміни інших показників системи NO мають різнонаправлену спрямованість, що залежить від досліджуваних тканин і віку. В аорті і міокарді дослідних дорослих щурів порівняно з контрольними вміст NO2/NO3 не змінюється, активність eNOS і iNOS зростає. У старих щурів, підданих гіпоксії, вміст NO?2/NO?3 в аорті дещо збільшується за незмінної активності eNOS  і невеликого зростання iNOS, у міокарді, навпаки, рівень NO2/NO3 зростає за падіння eNOS-активності і стабільної активності іNOS. Існує значна різниця між рівнями експресії iNOS у цих умовах між дорослими і старими тваринами, а також у різних ділянках міокарду. Дослідження експресії генів NO-синтазної активності показало, що існує значна різниця між рівнями експресії iNOS за умов гіпоксії  між дорослими і старими тваринами, а також у різних ділянках міокарду.  Так, у дорослих тварин експресія індуцибельної NO-синтази  в правому і лівому шлуночках серця значно розрізнялася. Вихідний рівень такої експресії в правому шлуночку був у середньому на 108 % вищим, ніж у лівому. Під впливом гіпоксії  рівень експресії значно змінювався, особливо через 24 години після закінчення експерименту.
Наведені результати свідчать про різні механізми зростання рівня стабільних метаболітів NO у крові дорослих і старих щурів за впливу гострої гіпоксії. У дорослих щурів воно відбувається за рахунок активації обох NO-синтаз (синтез NO de novo), у старих – шляхом активації іNOS і „спустошення” фізіологічних депо та, можливо, відтворення NO у нітрит-редуктазних реакціях.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 19 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа