Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ВІК-ЗАЛЕЖНИХ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН З АКТИВНІСТЮ ФІЗІОЛОГІЧНОГО КОМПЕНСАТОРНОГО АНГІОГЕНЕЗУ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ

Лішневська В.Ю., Парасюк О.І.
Державна установа “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Метою нашого дослідження було вивчення взаємозв’язку активності фізіологічного компенсаторного ангіогенезу з активністю внутрішньосудинного запалення, маркером якого є фактор некрозу пухлин, та NO-синтазною активністю ендотелію у практично здорових людей різних вікових груп. 
Матеріали і методи. Було обстежено 10 практично здорових людей у віці 20-29 років, 10 практично здорових людей у віці 40-50 років, 10 практично здорових людей у віці 60-74 років. Функціональний стан ендотелію вивчали методом лазерної доплерівської флоуметрії на апараті ЛАКК-2 (Росія). Рівень фактору росту ендотелію судин (VEGF) визначали в сироватці крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) за допомогою набору реактивів фірми Bender Medsystems (Австрія). Рівень фактору некрозу пухлин (TNF) визначали в сироватці крові методом ІФА за допомогою набору реактивів фірми Вектор бест (Росія). Рівень капіляризації тканин оцінювали за допомогою методу телевізійної біомікроскопії на капіляроскопі ТМ-1.
Результати. При вивченні стану капіляризації тканин у людей різного віку було показано, що в осіб похилого віку спостерігали достовірне зниження щільності капілярів  порівняно з групою людей молодого — 12,51±0,45; та середнього віку — 11,32±0,65. Однак  за станом капіляризації тканин обстежені похилого віку розрізнялися і були розподілені  на дві групи: із збереженою кількістю функціонуючих капілярів — 60 % (кількість капілярів 10,18±0,12)*, і з капілярною розрідженістю — 40 % обстежених (кількість капілярів 8,28±0,15)* (p<0,05). Зважаючи на те, що рівень VEGF є доведеним показником активності ангіогенезу, нами було вивчено рівень даного показника в групах обстежуваних. Було показано, що у практично здорових людей 40-50 років спостерігається незначне підвищення рівню VEGF — (220,2±11,6) пг/мл,  порівняно із групою людей 20-30-річного віку — (202,5±15,7) пг/мл. При визначенні рівня  фактору росту ендотелію судин осіб похилого віку обстежені були розподілені на дві підгрупи: у 60 % досліджуваних його рівень продовжував зростати відповідно до вікових потреб — (242,3±19,9)* пг/мл; а у 40 % спостерігали недостатнє підвищення рівня даного показника — (221,5±10,2) пг/мл (p<0,05). З метою визначення механізмів порушення активності ангіогенезу в осіб похилого віку нами було досліджено взаємозв’язок рівня фактору росту ендотелію судин з рівнем фактору некрозу пухлин та NO-синтазною активністю ендотелію. Згідно отриманих даних,  з віком спостерігали підвищення рівня фактору некрозу пухлин (0,71±0,12) пг/мл у осіб молодого віку та (0,85±0,13) пг/мл у осіб середнього віку), однак його рівень в осіб літнього віку з нормальним (1,55±0,35)* пг/л та зниженим рівнем фактору росту ендотелію судин (1,68±0,43)* пг/мл не відрізнявся (p<0,05). При вивченні NO-синтазної активності ендотелію суттєвих відмінностей відсотка приросту показника мікроциркуляції в групі практично здорових людей молодого і середнього віку не спостерігали. В групі  людей похилого віку спостерігалась загальна тенденція до зниження рівня ендотелійзалежної вазодилатації  порівняно з особами молодого — 281,8±4,9 та середнього віку 269,1±4,6; однак у групі пацієнтів із збереженою капіляризацією тканин відсоток приросту показника мікроциркуляції був вірогідно вищий — 219,3±4,1*, ніж у осіб із капілярною розрідженістю — 197,5±3,6*(p<0,05).
Висновки. Важливу роль фізіологічного компенсаторного ангіогенезу в забезпеченні достатнього рівня капіляризації тканин при старінні підтверджує наявність кореляційного зв’язку рівня фактору росту ендотелію судин із кількістю функціонуючих капілярів (r=0,38). Вагомий внесок ендотелію в забезпеченні достатньої активності ангіогенезу доводить взаємозв’язок  рівня фактору росту ендотелію судин з рівнем ендотелійзалежної вазодилатації (r=0,39). Активність компенсаторного ангіогенезу  осіб похилого віку не пов'язана з активністю внутрішньосудинного запалення, про що свідчить відсутність кореляційного взаємозв’язку рівня фактору росту ендотелію судин з рівнем фактору некрозу пухлин.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 20 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа