Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Конференции по старению и омоложению | Дні геронтології та геріатрії у Волинській області

Дні геронтології та геріатрії у Волинській області

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ»
НАУКОВЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО
ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПОРОЗУ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕНОПАУЗИ, АНДРОПАУЗИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ДНІ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ"

17 травня 2011  року

м. Луцьк

18 травня 2011 року

м. Володимир Волинський

У м. Луцьк вiдкриття конфеpенцiї вiдбудеться 17 травня 2011 року о 1000 у конференц-залі Луцької міської лікарні за адресою: вул. Відродження, 13.

У м. Володимир Волиський вiдкриття конфеpенцiї вiдбудеться 18 травня 2011 року о 1000 у конференц-залі Центральної районної лікарні за адресою: вул. Павлова, 20.

Керівники проекту «Дні геронтології та геріатрії в регіонах України»:

Директор Інституту геронтології АМН України, голова наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Безруков Владислав Вікторович.

Президент Української асоціації остеопорозу, Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м'язової системи, заступник голови наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович.

Секретаріат:

відповідальний секретар – старший науковий співробітник Інституту геронтології АМН України, кандидат медичних наук Дзерович Н.І., члени секретаріату: к.м.н.Крєслов Є.О., Поворознюк Вас.В.

Телефони для довідок: (44) 431-05-50, Факс: (44) 430-41-74  (Київ)
e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Оргкомiтет

ПОВОРОЗНЮК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ „Інститут геронтології АМН України”, президент Української асоціації остеопорозу та Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань опорно-рухового апарату, член президії Української асоціації ортопедів-травматологів, член Правління міжнародної асоціації остеопорозу (IOF), віце-президент Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України, Української асоціації ревматологів, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор. Член Міжнародних асоціацій: ACR,  EMAS, EULAR, ISCD, ISSAM, OARSI, SICOT. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дегенеративно-дистрофічні зміни шийно-грудного відділу хребта та їх вісцеральні прояви (вертеброгенні кардіалгії) у людей різного віку». В 1998 році захистив докторську дисертацію на тему: «Остеопороз у населення України: фактори ризику, клініка, діагностика і лікування». З 1977 р. працює в Інституті геронтології АМН України, з 1992 року очолює відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату. З 1997 року - президент Української асоціації остеопорозу. З 1999 року – директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу. Із 2002 року – президент Української асоціації андропаузи, менопаузи та захворювань опорно-рухового апарату. Автор та співавтор більш ніж 600 наукових робіт, 15 монографій, серед яких "Остеопороз на Украине", "Глюкокортикоїд-індукований остеопороз", "Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение", "Менопауза та остеопороз", "Менопауза и заболевания костно-мышечной системы", "Захворювання кістково-м'язової системи в людей різного віку", "Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи", "Памидроновая кислота в лечении заболеваний костной ткани" та ін., 46 методичних рекомендацій, 35 авторських свідоцтв. Під керівництвом Поворознюка В.В. захищено 29 докторських та кандидатських дисертацій.

КУЗНЕЦОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Основні напрямки робіт професора С.М. Кузнецової – визначення вікових особливостей патогенетичних механізмів формування та клінічного перебігу церебро-васкулярних захворювань та розробка методів реабілітації хворих на інсульт. Нею запропонована та втілена в практику комплексна система прогнозування ступеня ризику розвитку інсульту. Професор С.М. Кузнецова сформулювала положення про національно-етнічні та регіональні особливості старіння та формування цереброваскулярних захворювань в Україні. Вона є автором та співавтором 321 наукової роботи, 2 з яких – монографії. Під її керівництвом виконано 15 докторських та кандидатських дисертацій. Професор С.М. Кузнецова веде активну науково-громадську діяльність: протягом 20 років є керівником експедиційних досліджень, які проводяться в Україні та в країнах СНД (Росія, Грузія, Азербайджан). З 1998 року С. М. Кузнецова – голова оргкомітету Міжнародного симпозіуму з проблем церебро-васкулярної патології, член редакційної ради журналів “Серце та судини”, „Міжнародний неврологічний журнал”, „Судинні захворювання головного мозку”, „Неврологічний журнал” (Росія).

КАРАБАНЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Доктор медичних наук, професор, лауреат премії ім. О.О. Богомольця РАМН, головний науковий співробітник ДУ «Інституту геронтології АМН України», завідувач відділу клінічної фізіології і патології екстрапірамідної нервової системи, голова Української Асоціації з проблеми хвороби Паркінсона, офіційний представник України в Європейській Асоціації з проблеми хвороби Паркінсона (EPDA), голова Київського міського товариства неврологів, член Спеціалізованої Ради Д 26. 613. 01 в НМАПО ім. П.Л. Шупика за фахом “Нервові хвороби”.

І.М. Карабань є автором концепції комплексної патогенетичної терапії хвороби Паркінсона, ролі вікової екстрапірамідної недостатності, церебрального атеросклерозу, цукрового діабету в механізмах розвитку паркінсонізму в осіб старших вікових груп. І.М. Карабань розробила і впровадила у практику охорони здоров'я клініко-діагностичні програми оцінки та прогнозування ступеня рухових розладів при старінні та паркінсонізмі, факторів ризику розвитку патології екстрапірамідної системи у різних хворих та її профілактики, що є значним прогресом у вітчизняній медичній науці та практиці та суттєвим економічним внеском для галузі. І.М. Карабань є автором більш ніж 290 наукових робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 2 монографій: “Компенсаторные и восстановительные процессы при паркинсонизме”, “Болезнь Паркинсона (этиология, клиника, диагностика, лечение)”, 4 патентів на винахід, відображаючих оригінальні методи лікування паркінсонізму. 

БАЧИНСЬКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Доктор  медичних наук, керівник відділу вікової фізіології та патології нервової системи ДУ ‹‹Інститут  геронтології АМН України››.  Основні напрямки роботи  пов’язані з вивченням:  інтелектуально-мнестичних та персоналістичних  особливостей при фізіологічному старінні, патогенезу, клініки та лікування Хвороби Альцгеймера, судинних  та змішаних деменцій, легких і помірних когнітивних порушень при старінні, дисциркуляторних енцефалопатій. Вона є автором  і співавтором понад 200 наукових праць. Н.Ю. Бачинська є засновником та організатором першої в Україні Асоціації з проблем хвороби Альцгеймера , яка являється  асоціативним членом Міжнародної Асоціації з проблем Хвороби Альцгеймера. З 2004 року в Україні за ініціативою Н.Ю.Бачинської регулярно проводяться семінари та конференції з проблем когнітивної діяльності та когнітивних порушень при старінні  за участю провідних вітчизняних та зарубіжних спеціалістів.

ЄНА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Єна Лариса Михайлівна в 1973 році закінчила з відзнакою Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. З 1973 по 1975 р.р. навчалася в клінічній ординатурі Інституту геронтології. В 1978 році здобула вчений ступінь кандидата медичних наук, а в 1994 році – доктора медичних наук за спеціальністю «кардіологія»”, в 2000 році їй присвоєно вчене звання професора. З червня 1997 р. по теперішній час працює керівником відділу клінічної та епідеміологічної кардіології АМН України. Основні напрямки робіт професора Л.М. Єни – визначення  особливостей патогенезу, клініки та лікування  серцево-судинної патології в старості, епідеміологія фармакоепідеміологія серцево-судинних захворювань,  біологічний вік людини. Вона є автором та співавтором понад як 300 наукових робіт, 4 з яких – монографії. Під її керівництвом виконано 6 докторських та кандидатських дисертацій.

ЛІШНЕВСЬКА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології АМН України», віце-президент Української Асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія тромбоутворення», член президії Російського товариства з клінічної гемостазіології, член Європейського товариства кардіологів, Європейської Асоціації з мікроциркуляції. Автор понад 200 наукових праць із проблем геріатричної кардіології, мікроциркуляції, гемостазіології.

ГРИГОР'ЄВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології  АМН України», президент асоціації пацієнтів «Україна без остеопорозу та переломів», секретар Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. В 1994 році закінчила Одеський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа». В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості показників кісткового метаболізму і їх корекція у жінок перименопаузального віку після двосторонньої оваріектомії (клініко-експериментальне дослідження)», в 2007 році докторську дисертацію на тему «Прискорене старіння кістково-м'язової системи в жінок у пері- та постменопаузальному періоді життя та шляхи його профілактики (експериментально-клінічне дослідження)».

БУРЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, керівник Відділу інформаційного аналізу ДУ "Інститут геронтології АМН України". Фахівець в галузі фармакології, геронтології та геріатрії. Сфера наукової та науково-практичної діяльності: аналіз сучасного стану геріатричної неврології та психіатрії,  геріатричної нейро- та психофармакології, дослідження сучасного ринку лікарських засобів в неврології та психіатрії, напрямів створення та впровадження нових  препаратів нейро- та психотропного типу дії.

ПРОГРАМА

1000
Відкриття конференції

Вступне слово – співкерівник проекту «Дні геронтології та геріатрії в регіонах України», доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович

1015- 1045
СИСТЕМНИЙ ОСТЕОПОРОЗ:  ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
проф. Поворознюк В.В.

1045 - 1115
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ У СТАРЕЧОМУ ВІЦІ
проф. Єна  Л.М.

1115 - 1145
РОЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ  ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
д.м.н. Григор'єва Н.В.

1145 - 1215
ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ
д.м.н. Лішневська В.Ю.

1215 – 1245
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
проф. Кузнецова С.М.

1245- 1315
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА
проф. Карабань І.М.

1315 – 1345
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
проф. Бачинська Н.Ю.

1345 – 1400
ПЕРЕРВА

1400– 1430
БІЛЬ У СПИНІ: СКЛАДНОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
проф. Поворознюк В.В.

1430 - 1500
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
к.м.н. Бурчинський С.Г.

1500 – 1530
ОСТЕОАРТРОЗ: ЩО НОВОГО В ДІАГНОСТИЦІ,  ПРОФІЛАКТИЦІ  ТА  ЛІКУВАННІ?
проф. Поворознюк В.В.

1530 – 1600
ОБГОВОРЕННЯ

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 23 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Конференции по старению и омоложению | Дні геронтології та геріатрії у Волинській області