Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Публикации | Лекции | Програма "Дні геронтології та геріатрії у Чернігівській області"

Програма "Дні геронтології та геріатрії у Чернігівській області"

 АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ»
НАУКОВЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО
ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПОРОЗУ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕНОПАУЗИ, АНДРОПАУЗИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 ДНІ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

8 вересня 2010 року

м. Чернігів

9 вересня 2010 року

м. Ніжин

 

СПОHСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

BAYER
BOEHRINGER INGELHEIM
DR. REDDY'S
MEPHA
ОLFА
RANBAXY
RICHTER GEDEON
SERVIER
ХМЕСИЛ
ЮРІЯ-ФАРМ

ІНФОРМАЦІЙНІ СПОНСОРИ:

МЕДИЧНА ГАЗЕТА „ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”
МЕДИЧНА ГАЗЕТА „НОВИНИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ”
ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ЕЛІТИ
“МEDIX. ANTI-AGING”
ЖУРНАЛ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

ШАНОВНИЙ (А) _______________________________________________

Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут геронтології АМН України», Наукове медичне товариство геронтологів і геріатрів України, Українська асоціація остеопорозу,  Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м'язової системи, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради запрошують Вас взяти участь у роботi науково-пpактичної конфеpенцiї «Дні геронтології та геріатрії у Чернігівській області».

У м. Чернігів вiдкриття конфеpенцiї вiдбудеться 8 вересня 2010 року

о 10.00 у конференц-залі Навчально-методичного центру профспілок

вул.Шевченка, 105-а (2й поверх).

У м. Ніжин вiдкриття конфеpенцiї вiдбудеться 9 вересня 2010 року

о 10.00 у конференц-залі Управління праці та соціального захисту

Ніжинської міської ради, вул.Гоголя, 6.

Керівники проекту «Дні геронтології та геріатрії в регіонах України»:

Директор Інституту геронтології АМН України, голова наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України

Безруков Владислав Вікторович.

Президент Української асоціації остеопорозу, Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м'язової системи, заступник голови наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Поворознюк Владислав Володимирович.

Секретаріат:

відповідальний серетар – старший науковий співробітник Інституту геронтології АМН України, кандидат медичних наук Дзерович Н.І.

члени секретаріату: Крєслов Є.О., Поворознюк Вас.В.________________

Телефони для довідок:  8 (044) 431-05-50   (Київ)

Факс:  8 (044) 430-41-74   (Київ)

e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Оргкомiтет

ПОВОРОЗНЮК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ „Інститут геронтології АМН України”, президент Української асоціації остеопорозу та Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань опорно-рухового апарату, член президії Української асоціації ортопедів-травматологів, член Правління міжнародної асоціації остеопорозу (IOF), віце-президент Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України, Української асоціації ревматологів, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор. Член Міжнародних асоціацій: ACR,  EMAS, EULAR, ISCD, ISSAM, OARSI, SICOT. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дегенеративно-дистрофічні зміни шийно-грудного відділу хребта та їх вісцеральні прояви (вертеброгенні кардіалгії) у людей різного віку». В 1998 році захистив докторську дисертацію на тему: «Остеопороз у населення України: фактори ризику, клініка, діагностика і лікування». З 1977 р. працює в Інституті геронтології АМН України, з 1992 року очолює відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату. З 1997 року - президент Української асоціації остеопорозу. З 1999 року – директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу. Із 2002 року – президент Української асоціації андропаузи, менопаузи та захворювань опорно-рухового апарату. Автор та співавтор більш ніж 600 наукових робіт, 15 монографій, серед яких "Остеопороз на Украине", "Глюкокортикоїд-індукований остеопороз", "Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение", "Менопауза та остеопороз", "Менопауза и заболевания костно-мышечной системы", "Захворювання кістково-м'язової системи в людей різного віку", "Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи", "Памидроновая кислота в лечении заболеваний костной ткани" та ін., 46 методичних рекомендацій, 35 авторських свідоцтв. Під керівництвом Поворознюка В.В. захищено 29 докторських та кандидатських дисертацій.

КУЗНЕЦОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Світлана Михайлівна Кузнецова у 1963 році закінчила з відзнакою Кримський державний медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. З 1965 по 1968 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту геронтології. В 1970 році здобула вчений ступінь кандидата медичних наук, а в 1989 році – доктора медичних наук за спеціальністю „нервові хвороби”. З червня 1992 року по теперішній час працює на громадських засадах директором Українського науково-методичного геріатричного реабілітаційного центру. В 2000 році їй присвоєно вчене звання професора.

Основні напрямки робіт професора С.М. Кузнецової – визначення вікових особливостей патогенетичних механізмів формування та клінічного перебігу церебро-васкулярних захворювань та розробка методів реабілітації хворих на інсульт. Нею запропонована та втілена в практику комплексна система прогнозування ступеня ризику розвитку інсульту. Професор С.М. Кузнецова сформулювала положення про національно-етнічні та регіональні особливості старіння та формування цереброваскулярних захворювань в Україні. Вона є автором та співавтором 321 наукової роботи, 2 з яких – монографії. Під її керівництвом виконано 15 докторських та кандидатських дисертацій.

Професор С.М. Кузнецова веде активну науково-громадську діяльність: протягом 20 років є керівником експедиційних досліджень, які проводяться в Україні та в країнах СНД (Росія, Грузія, Азербайджан). З 1998 року С. М. Кузнецова – голова оргкомітету Міжнародного симпозіуму з проблем церебро-васкулярної патології, член редакційної ради журналів “Серце та судини”, „Міжнародний неврологічний журнал”, „Судинні захворювання головного мозку”, „Неврологічний журнал” (Росія).

КАРАБАНЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Доктор медичних наук, професор, лауреат премії ім. О.О. Богомольця РАМН, головний науковий співробітник ДУ «Інституту геронтології АМН України», завідувач відділу клінічної фізіології і патології екстрапірамідної нервової системи, голова Української Асоціації з проблеми хвороби Паркінсона, офіційний представник України в Європейській Асоціації з проблеми хвороби Паркінсона (EPDA), голова Київського міського товариства неврологів, член Спеціалізованої Ради Д 26. 613. 01 в НМАПО ім. П.Л. Шупика за фахом “Нервові хвороби”.

І.М. Карабань є автором концепції комплексної патогенетичної терапії хвороби Паркінсона, ролі вікової екстрапірамідної недостатності, церебрального атеросклерозу, цукрового діабету в механізмах розвитку паркінсонізму в осіб старших вікових груп. І.М. Карабань розробила і впровадила у практику охорони здоров'я клініко-діагностичні програми оцінки та прогнозування ступеня рухових розладів при старінні та паркінсонізмі, факторів ризику розвитку патології екстрапірамідної системи у різних хворих та її профілактики, що є значним прогресом у вітчизняній медичній науці та практиці та суттєвим економічним внеском для галузі. І.М. Карабань є автором більш ніж 290 наукових робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 2 монографій: “Компенсаторные и восстановительные процессы при паркинсонизме”, “Болезнь Паркинсона (этиология, клиника, диагностика, лечение)”, 4 патентів на винахід, відображаючих оригінальні методи лікування паркінсонізму.

ЄНА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Єна Лариса Михайлівна в 1973 році закінчила з відзнакою Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. З 1973 по 1975 р.р. навчалася в клінічній ординатурі Інституту геронтології. В 1978 році здобула вчений ступінь кандидата медичних наук, а в 1994 році – доктора медичних наук за спеціальністю «кардіологія»”, в 2000 році їй присвоєно вчене звання професора. З червня 1997 р. по теперішній час працює керівником відділу клінічної та епідеміологічної кардіології АМН України. Основні напрямки робіт професора Л.М. Єни – визначення  особливостей патогенезу, клініки та лікування  серцево-судинної патології в старості, епідеміологія фармакоепідеміологія серцево-судинних захворювань,  біологічний вік людини. Вона є автором та співавтором понад як 300 наукових робіт, 4 з яких – монографії. Під її керівництвом виконано 6 докторських та кандидатських дисертацій.

ЛІШНЕВСЬКА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології АМН України», віце-президент Української Асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія тромбоутворення», член президії Російського товариства з клінічної гемостазіології, член Європейського товариства кардіологів, Європейської Асоціації з мікроциркуляції. Автор понад 200 наукових праць із проблем геріатричної кардіології, мікроциркуляції, гемостазіології.

ГРИГОР'ЄВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології  АМН України», президент асоціації пацієнтів «Україна без остеопорозу та переломів», секретар Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. В 1994 році закінчила Одеський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа». В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості показників кісткового метаболізму і їх корекція у жінок перименопаузального віку після двосторонньої оваріектомії (клініко-експериментальне дослідження)», в 2007 році докторську дисертацію на тему «Прискорене старіння кістково-м'язової системи в жінок у пері- та постменопаузальному періоді життя та шляхи його профілактики (експериментально-клінічне дослідження)».

БУРЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, керівник Відділу інформаційного аналізу ДУ "Інститут геронтології АМН України". Фахівець в галузі фармакології, геронтології та геріатрії. Сфера наукової та науково-практичної діяльності: аналіз сучасного стану геріатричної неврології та психіатрії,  геріатричної нейро- та психофармакології, дослідження сучасного ринку лікарських засобів в неврології та психіатрії, напрямів створення та впровадження нових  препаратів нейро- та психотропного типу дії.

ПРОГРАМА

1000

Відкриття конференції

Вступне слово – співкерівник проекту «Дні геронтології та геріатрії в регіонах України», доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович

Привітання:

Заступник Голови Чернігівської Обласної
Державної Адміністрації                                               Тканко В.М.

Заступник Голови Чернігівської Міської Ради               Тунік-Фриз О.В.

Начальник Управління Охорони Здоров’я
Чернігівської Обласної Державної Адміністрації Ященко В.І.

Головний лікар Чернігівської міської Лікарні №2
Голова Чернігівської  обласної ассоціації остеопорозу   Фаль В.П.

1015- 1100

СИСТЕМНИЙ ОСТЕОПОРОЗ:  ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
проф. Поворознюк В.В.

1100 - 1145

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ У СТАРЕЧОМУ ВІЦІ
проф. Єна  Л.М.

1145 - 1230

РОЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ  ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
д.м.н. Григор'єва Н.В.

1230 – 1315

ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ
д.м.н. Лішневська В.Ю.

1315 – 1330

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МРТ
Єгоров В.Ф.

1330 – 1400

ПЕРЕРВА

1400 - 1445

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
проф. Кузнецова С.М.

1445- 1530

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА
проф. Карабань І.М.

1530 – 1615

БІЛЬ У СПИНІ: СКЛАДНОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
проф. Поворознюк В.В.

1615 – 1700

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
к.м.н. Бурчинський С.Г.

1700 - 1745

ОСТЕОАРТРОЗ: ЩО НОВОГО В ДІАГНОСТИЦІ,  ПРОФІЛАКТИЦІ  ТА  ЛІКУВАННІ?
проф. Поворознюк В.В.

1745 – 1800

ОБГОВОРЕННЯ

Последнее обновление 01.09.10 22:27  

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 21 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Публикации | Лекции | Програма "Дні геронтології та геріатрії у Чернігівській області"